Registrerat Partnerskap

Hindersprövning för registrering av partnerskap

Vid hindersprövning för registrering av partnerskap tillämpas alltid svensk lag. Till att börja med krävs det att minst en av er ha hemvist i Sverige och är medborgare i Sverige, Danmark, Island, Nederländerna eller Norge. Om detta krav inte är uppfyllt krävs i stället att en av er har hemvist i Sverige sedan minst två år.

Övriga hinder för registrering av partnerskap är:

  • Ålder – Du som är under 18 år får inte ingå registrerat partnerskap. Dispens ges inte.
  • Släktskap – Om ni är nära släkt får ni inte ingå registrerat partnerskap.
  • Du får inte redan vara gift eller ha en registrerad partner.
Anmälan om efternamn

I samband med ansökan om registrering av partnerskap kan ni även anmäla vilket efternamn var och en av er skall bära i partnerskapet. Blankett för namnändring

Partnerskapslagen

Sedan 1994 kan två personer av samma kön registrera sitt partnerskap. Homosexuella som registrerar partnerskap har samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som gifta. De ärver varandra och ska dela hemmet och sina ägodelar lika. Den stora skillnaden mellan registrerat partnerskap och äktenskap är att homosexuella inte har rätt att ha gemensam vårdnad om barn eller adoptera och har inte heller rätt att bli befruktade på konstgjord väg. Det är enbart lagfarna domare vid tingsrätter och präster i svenska kyrkan som får förrätta partnerskap.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *