Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen

Legalitetsprincipen – Legalitetsprincipen är en princip som innebär att offentliga organs beslutanderätt måste ha stöd i lag. Legalitetsprincipen innebär också att ingen kan dömas eller straffas för något som inte var straffbelagt enligt lag vid tidpunkten då ”brottet” begicks.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *