Naturminne

Naturminne

Naturminne – Enstaka särpräglade naturbildningar kan skyddas som naturminne. Det kan till exempel vara märkliga träd, jättegrytor eller flyttblock.

Oftast gäller lagskyddet också området närmast runt omkring själva naturminnet. Vid naturminnen brukar gälla ungefär samma regler som i naturreservat. Stora ekar är de vanligaste naturminnena i Sverige. Om man stöter på ett naturminne vet man det genom att det är märkt med en speciell skylt. På den står det ”Naturminne. Fridlyst enligt lag.” Enligt lagen är det kommunerna och länsstyrelsen som fattar beslut om vad som ska vara naturminne.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *