Tomträtt

Tomträtt

TomträttTomträtt är en nyttjanderätt som på många sätt påminner om ägande av en fastighet. Nyttjanderätten är på obestämd tid får pantsättas, överlåtas samt belastas med annan nyttjanderätt och servitut m.m.

Vid överlåtelse av tomträtt gäller samma förfarande och regler som vid överlåtelse av fastighet.
Tomträtten kan bara upphöra genom att fastighetsägaren säger upp tomträtten efter vissa tidsperioder. Med tanke på detta måste den som står i begrepp att köpa en tomträtt kontrollera hur lång tid som återstår till nästa möjliga uppsägning från fastighetsägarens sida.
Som ersättning för nyttjanderätten betalar tomträttshavaren en avgäld till fastighetsinnehavaren. Avgälden skall utgå med oförändrat belopp under minst tio år och betalas årligen. Avgälden baseras på markvärdet samt avgäldsräntan.