Allmänfarlig ödeläggelse

Allmänfarlig ödeläggelse – Brott som innebär att person åstadkommer explosion, översvämning, ras, skeppsbrott, flyg- eller tågolycka eller något annat som medför fara för liv eller hälsa eller omfattande förstörelse av egendom.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *