Ansvarsförsäkring

AnsvarsförsäkringFörsäkring som skall täcka den försäkrades förmögenhetsförlust vid skadeståndsanspråk från tredje man. Ansvarsförsäkring ingår i hemförsäkringen och i de flesta företagsförsäkringar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *