Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Offentlighets- och sekretesslagenOffentlighets- och sekretesslagen ersätter sekretesslagen som samtidigt upphör att gälla. Offentlighets- och sekretesslagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra reglerna lättare att förstå och att tillämpa. 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *