Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetensLagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens innehåller bestämmelser om grundläggande kompetens och fortbildning för förare som utför transporter med vissa motorfordon (yrkesförarkompetens). Vidare innehåller lagen bestämmelser om utbildning för sådan kompetens. 

Lag (2007:1157) om yrkesförarkompetens


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *