Personuppgiftslag (1998:204)

PersonuppgiftslagenPersonuppgiftslagen (PuL) trädde i kraft 1998 och har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Begreppet ”behandlas” är brett, det omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftslagen bygger på gemensamma regler som har beslutats inom EU, det så kallade dataskyddsdirektivet. Övriga EU-länder har alltså liknande skyddslagar vilket underlättar flödet av information inom unionen.

 Källa: Datainspektionen.se

Personuppgiftslag (1998:204)


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *