Försäkringskassan

FörsäkringskassanFörsäkringskassan ansvarar för stora delar av de offentliga trygghetssystemen. Det handlar om försäkringar för bland annat familjer, sjuka med nedsatt arbetsförmåga och pensioner till äldre. Försäkringskassan beslutar om rätten till ersättning, betalar ut pengarna och samordnar resurserna för att stödja sjukskrivna att snabbt komma tillbaka till arbete.

Läs mer om Försäkringskassan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *