Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstödFörordning (1996:1100) om aktivitetsstöd innehåller bestämmelser om utvecklingsersättning i form av dagpenning, aktivitetsstöd i form av dagpenning (sådant stöd benämns också utbildningsbidrag) samt stöd till resor, logi, dubbelt boende och vissa kostnader.

Förordning (1996:1100) om aktivitetsstöd 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *