Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m.

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. – Enligt förordningen om kvalitetsredovisning inom skolväsendet skall varje kommun och skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. 

Förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning inom skolväsendet m.m. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *