Högsta domstolen

Högsta domstolenHögsta domstolens huvuduppgift är att avgöra sådana mål från hovrätten där ett avgörande från Högsta domstolen kan få betydelse som vägledning för hur liknande fall i framtiden ska bedömas av de allmänna domstolarna (tingsrätter och hovrätter) och för rättslivet i övrigt eller som behövs för att skapa en enhetlig rättstillämpning i domstolarna. Denna uppgift brukar kallas Högsta domstolens prejudikatbildande funktion och är således inte avsedd att tillgodose den klagandes intresse av att få målet prövat igen för att uppnå ett annat materiellt resultat än hovrättens avgörande.

Källa: Domstol.se 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *