Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkeringLag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering: 1 § En markägare som upplåter ett område för parkering eller förbjuder
parkering inom området får under de förutsättningar som anges i denna lag ta ut en avgift (kontrollavgift) om ett fordon parkerats inom området i strid mot förbud eller villkor som han har beslutat (olovlig parkering).

Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *