Lag (1997:735) om riksfärdtjänst

Lag (1997:735) om riksfärdtjänstLag (1997:735) om riksfärdtjänst: ”En kommun skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.”

Lag (1997:735) om riksfärdtjänst


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *