Arkivlag (1990:782)

Arkivlag (1990:782) – Arkivlagen (1990:782) är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *