Anmälningsplikt

Anmälningsplikt – Benämning på den skyldighet som anställda som arbetar med barn och ungdomar samt inom hälso- och sjukvården har att genast göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om något som kan föranleda att socialnämnden måste ingripa. Anmälningsplikt går ibland under benämningen anmälningsskyldighet. Ett exempel på när anmälningsplikt föreligger är vid misstanke om barnmisshandel.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *