Remiss

Remiss

RemissRemiss är en begäran om yttrande eller synpunkter.

Remissförfarandet innebär för regeringens del att myndigheter, organisationer m.fl. (remissinstanser) får yttra sig över t.ex. ett utredningsförslag. I riksdagen remitterar (hänvisar) kammaren inkomna propositioner, motioner, skrivelser m.m. till utskott för beredning och förslag till riksdagsbeslut. Ett utskott kan remittera ett ärende till ett annat utskott för yttrande, likaså till Lagrådet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *