Allmännyttan

Allmännyttan – Vanlig benämning på de kommunala bostadsbolagen.