Kvalitetsansvarig

Kvalitetsansvarig (KA) – Kvalitetsansvarig är den som ansvarar för att byggnadsnämndens kontrollplan följs.