Bebyggelse

BebyggelseBebyggelse är en samling av byggnadsverk som inte enbart består av andra anläggningar än byggnader.