Byggnadsnämnden

ByggnadsnämndenByggnadsnämnden är den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter enligt Plan- och bygglagen.