Miljönämnden

MiljönämndenMiljönämnden är den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet.