Kräver din verksamhet tillstånd?

Tillståndpliktig verksamhet kräver särskilt tillstånd från statlig eller kommunal myndighet alternativt Länsstyrelsen. Det är upp till dig som företagare att kontrollera vilka tillstånd som din verksamhet kräver. Därutöver har viss verksamhet krav på att du och/eller dina anställda har särskilda legitimerade kunskaper.

Här nedan följer exempel på de vanligaste formerna av tillståndspliktig verksamhet samt den tillståndsgivande myndigheten:

 • Serveringstillstånd (alkoholtillstånd) – Kommunen
 • Biluthyrning – Transportstyrelsen
 • Brandskydd – Kommunens räddningstjänst
 • Bygglov – Kommunen
 • Djurhållning – Länsstyrelsen
 • Inkassoverksamhet – Datainspektionen
 • Kreditupplysning – Datainspektionen
 • Lotteri – Kommunen
 • Miljöfarlig verksamhet – Länsstyrelsen
 • Offentlig tillställning – Polismyndigheten
 • Psykolog – Socialstyrelsen
 • Solarium – Kommunen
 • Spelautomater – Lotteriinspektionen
 • Tobakshandel – Kommunen
 • Torghandel – Kommunen
 • Trafikskola – Vägverket och kommunen
 • Vapenhandel – Rikspolisstyrelsen
 • Veterinär – Jordbruksverket
 • Yrkesmässig trafik – Transportstyrelsen
 • Ölservering – Kommunen