Konsumentombudsmannen

Konsumentombudsmannen (KO)  Konsumentombudsmannen driver självständigt konsumenternas intressen gentemot företag i domstol. Konsumentverket är tillsynsmyndighet för ett antal lagar. KO övervakar att företagen följer lagar som marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, produktsäkerhetslagen och distansavtalslagen.

KO kan ingripa mot:

 

  • vilseledande reklam och marknadsföring
  • oskäliga avtalsvillkor
  • felaktig prisinformation
  • farliga produkter

KO kan endast i undantagsfall ta sig an enskilda tvister.

Läs mer om konsumentombudsmannen här.