Avvisning

AvvisningAvvisning är när ett ärende ej prövas på grund av formella skäl. Det kan exempelvis röra sig om att den klagande inte har klagorätt eller att denne vänt sig till fel instans.