Domslut

Domslut – Domslutet är rättens slutliga avgörande som resulterar i en dom.