Laglighetsprövning

LaglighetsprövningLaglighetsprövning är ett överklagande av en kommuns eller ett landstings beslut. Prövning av laglighet kan göras av invånare i den kommun eller det landsting där beslut fattats. Laglighetsprövning kallades tidigare för kommunalbesvär.