Sakägare

SakägareSakägare är en juridisk benämning på den person eller det företag som är berörd av en särskild fråga som är föremål för prövning i domstol eller av myndighet.