Rättsföljd

Rättsföljd

Rättsföljd – En rättsföljd är eftersatsen i en rättsregel som uttrycker konsekvensen av ett visst sakförhållanden. Rättsföljden anger de rättsliga verkningar som skall inträda om rättsfaktum föreligger. Rättsfaktum består av ett faktum eller flera fakta och konsekvensen av detta faktum eller dessa fakta leder till en rättsföljd.

Exempelvis: Om någon slår en annan person är det ett rättsfaktum som passar in i brottsbalkens 3 kapitel 5 § ”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader”. Rättsföljden enligt samma regel är att förövaren döms till ”fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *