Rättsskyddsförsäkring

RättsskyddsförsäkringRättsskyddsförsäkring har till ändamål att hjälpa till med att finansiera rättsliga tvister. Försäkringstagaren får ekonomisk hjälp för att kunna anlita ett juridiskt ombud. Ersättning kan även utgå för de kostnader som motparten haft för sitt ombud om försäkringstagaren förlorar tvisten och därmed ska betala motpartens kostnader.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *