Subrogation

Subrogation – Subrogation innebär att en person, som betalat en annan persons (gäldenären) skuld, inträder i den förre borgenärens ställe gentemot gäldenären med övertagande av eventuell panträtt.

Exempel:

  1. B lånar pengar av A. A får en panträtt i B:s fastighet som säkerhet för lånet.
  2. C betalar av B:s lån till A och övertar panträtten i B:s fastighet.

 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *