Bilförmån

Bilförmån – När en anställd eller uppdragstagare för privat bruk, i ringa omfattning, använder bil som han får disponera på grund av anställning eller uppdrag så uppkommer ingen skattepliktig bilförmån. Med ringa omfattning avses att bilen används vid högst 10 tillfällen per år med en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil. För skattefrihet krävs att båda dessa förutsättningar är uppfyllda. I annat fall uppkommer det en skattepliktig bilförmån.

Läs mer om bilförmån här: http://www.skatteverket.se/skatter/formaner/bilarmm.4.7459477810df5bccdd4800012339.html


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *