Bröstarvinge

Bröstarvinge – En bröstarvinge är arvlåtarens arvinge i rakt nedstigande led, dvs dennes barn eller barnbarn.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *