Hund - allemensrätten

Hund

Hund – Kraven på hundägaren är stora. Denne måste ha fullständig kontroll över sin hund. Dessa bestämmelser är främst till för att skydda djurlivet.

Under tiden 1 mars – 20 augusti får hunden ej löpa lös i skog och mark utan hund skall hållas i koppel.