Dygnsvila

Dygnsvila – När man skall bestämma var en persons bosättnings- och folkbokföringsort skall vara,  så åkallar man den så kallade dygnsviloregeln, d v s att där en person åtnjuter sin dygnsvila där skall denne också folkboföras. Dygnsvilan är således den under dygnet längre sammanhållande vilan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *