Gåva

Gåva

Gåva – En gåva skall överlämnas frivilligt och vara avsiktlig och de inblandade skall kunna uppvisa att deras förmögenhet har ökat respektive minskat. Man kan ge bort både lös och fast egendom. Lös egendom är exempelvis smycken, tavlor, aktier, bilar, båtar och dylikt. Bostadsrätter går också under benämningen lös egendom.
Fast egendom är vanligtvis mark, fastigheter och byggnader.

Gåva

Om du ger bort lös egendom krävs inga särskilda papper, annat än om mottagaren vill ha ett för att kunna visa sin äganderätt eller om givaren vill att ett särskild villkor ska gälla för gåvan. Om man ger bort fast egendom måste man däremot upprätta ett gåvobrev.

Det utgår ingen gåvoskatt på en gåva men reglerna om stämpelskatt finns kvar i fråga om fastighet och tas ut om inte gåvobrevet omfattar hela affären utan gåvotagaren har betalat en del i pengar eller tagit över ett lån i anknytning till gåvan. Man räknar då ut hur stor motprestationen är och om den är lägre än 85 % av taxeringsvärdet året innan man mottog gåvan tas ingen stämpelskatt ut. Är den däremot högre tas stämpelskatt ut på taxeringsvärdet eller ersättningen utifall denna är högre än taxeringsvärdet.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner gåvobrev för lös och fast egendom!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *