Etikettarkiv: dolda fel försäkring

Konkret fel

Konkret fel

Konkret fel – Ett konkret fel föreligger då en fastighet avviker från vad som följer av köpeavtalet eller vad säljaren utfäst. Förutom avvikelser från det som avtalats rent skriftligt räknas alltså även muntliga garantier från säljarens sida. Även ”lindriga former” av garantier från säljarens sida, s.k. enuntiationer, dvs tämligen preciserade uttalanden och uppgifter anses bindande.

Läs mer

Dolda fel

Dolda fel

Dolda felDolda fel är fel som säljaren inte kände till och som köparen inte kunnat upptäcka ens vid en noggrann undersökning. Köparen har en ganska långtgående undersökningsplikt för vilken  redogörs för  nedan.

Ett fel anses inte dolt om:

  • Köparen borde upptäckt felet vid en noggrann undersökning av fastigheten.
  • Köparen haft anledning att räkna med felet. Generellt kan sägas att ju äldre byggnaden är desto fler fel får en köpare räkna med.
  • Köparen betalat ett relativt lågt pris för fastigheten. Då får köparen räkna med att eventuella dolda fel är avräknade från köpeskillingen.

När man tar ställning till om ett abstrakt fel föreligger utgår man således från att fel eller brister utöver vad som normalt brukar finnas i fastigheter av motsvarande typ och ålder, inte skall accepteras.

 

Läs mer