Etikettarkiv: dolt fel bostadsrätt

Faktiskt fel

Faktiskt fel

Faktiskt fel – Ett faktiskt fel  föreligger om det finns brister eller felaktigheter vad gäller fasighetens areal eller fysiska beskaffenhet i övrigt. Exempel på faktiska fel är angrepp av ohyra och röta, felaktigheter eller brister i byggnader.

Läs mer om faktiskt fel i vår sektion om fastighetsrätt!

Läs mer