Etikettarkiv: justitieombudsmannen

JO

JO

JOJO är en förkortning för justitieombudsmannen. Justitieombudsmannen kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet. Detta görs genom att pröva och utreda klagomål från allmänheten och genom att göra inspektioner hos myndigheter och genomföra andra undersökningar på eget initiativ.

Läs mer

JK

JK

JKJK är en förkortning för justitiekanslern. Har som uppgift att överse att myndigheter och dess tjänstemän handlar i enlighet med lagar och författningar. JK är regeringens ombud och företräder staten i vissa rättegångar som rör statens rätt. Justitiekanslern är också ensam åklagare vid tryck- och yttrandefrihetsbrott samt utövar tillsyn över advokater.

Läs mer