Etikettarkiv: vad är en lag

Grundlag

Grundlag

Grundlag – Grundlagarna är de lagar som tillsammans bildar ett lands konstitution. Till Sveriges grundlagar räknas regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och successionsordningen. Det krävs två likalydande riksdagsbeslut med riksdagsval mellan för att ändra en grundlag.

Läs mer

Försök till brott

Försök till brott

Försök till brottFörsök till brott är en handling som innebär att en person påbörjat men inte fullbordat ett brott. Straffbart vid vissa grova brott.

Brottsbalken 23 kap, 1 §:
”Har någon påbörjat utförandet av visst brott utan att detta kommit till fullbordan, skall han i de fall särskilt stadgande givits därom dömas för försök till brottet, såframt fara förelegat att handlingen skulle leda till brottets fullbordan eller sådan fara endast på grund av tillfälliga omständigheter varit utesluten.”

 

Läs mer