Juridisk person

Juridisk person

Juridisk person – En juridisk person är en organisation med samma rättskapacitet som en fysisk person. En juridisk person har exempelvis rätt att sluta avtal, inneha skulder och fordringar samt föra talan inför domstol. Exempel på juridiska personer är stat, kommuner, bolag, föreningar och dödsbon.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *