Kvittning

Kvittning

Kvittning – Kvittning är när en fordran (skuld) räknas av mot en motfordran och därmed upphör att gälla till den del de täcker varandra.

Exempel:
Anders är skyldig Eva 100 kronor men Eva har i sin tur en skuld till Anders på 50 kronor. Anders och Eva kan då välja att kvitta Evas skuld på 50 kronor till Anders vilket resulterar i att denna upphör men i gengäld är Anders bara skyldig Eva 50 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *