Köpekontrakt

Köpekontrakt

Köpekontrakt –   Fastighetsköpet regleras i Jordabalken som ställer ganska stränga krav på köpekontraktets utformning, sk. formkrav.

Köpekontrakt

Om inte köpekontraktet är utformat så att det uppfyller formkraven så är det ogiltigt. För att köpekontraktet skall vara giltigt krävs att det är skriftligt. Ett muntligt avtal eller ett löfte om försäljning är ogiltigt. Ett köpekontrakt skall innehålla följande:

  • Uppgift om den fastighet som köpet avser. Lämpligen fastighetens registerbeteckning.
  • Den överenskomna köpeskillingen (priset).
  • En överlåtelseförklaring av vilken det framgår att det rör sig om en försäljning och inte något annat.
  • Säljarens och köparens underskrifter.
  • Köpekontraktet skall även innehålla samtliga villkor för fastighetsköpets fullbordande. Det vanligaste villkoret som brukar ställas i köpekontraktet är att köparen skall kunna frånträda köpet om denne inte kan få lån till köpeskillingens erläggande.

Om köparen och säljaren vid sidan om köpekontraktet kommer överens om en annan köpeskilling än den som köpekontraktet anger är den överenskommelsen ogiltig. Köpeskillingen som angetts i köpekontraktet gäller alltid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *