Livränta

Livränta

Livränta – Om din förmåga att skaffa dig inkomst genom arbete blivit nedsatt med minst en femtondel, till följd av en arbetsskada kan du få livränta.

Nedsättningen ska vara varaktig eller antas bestå under minst ett år och din årliga inkomstförlust måste vara minst en fjärdedel av prisbasbeloppet. Livräntan ska täcka den inkomstförlust du har gjort på grund av skadan upp till 7,5 prisbasbelopp.
Läs mer om livränta på Försäkringskassans websida: http://www.fk.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *