Länsrätt

Länsrätt

Länsrätt – Länsrätten är en allmän förvaltningsdomstol och handlägger mål som bland annat rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter.

Det kan gälla ett skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, en tvist med Försäkringskassan, kommunen eller socialnämnden. Länsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.

Läs mer om länsrätten här: http://www.dom.se/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *