Allmänna domstolar

Allmänna domstolar – Till de allmänna domstolarna i Sverige hör tingsrätterna, hovrätterna och högsta domstolen och deras huvudsakliga uppgift är att lösa tvister mellan medborgare.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *