Fastighetsmäklare

Fastighetsmäklare skall värna om både köparens och säljarens intressen. Mäklaren skall i teorin vara en opartisk länk mellan säljaren och köparen.

Således skall mäklaren inte vara säljarens ombud utan han skall bistå även köparen. Men eftersom det är säljaren som anlitar mäklaren så fungerar det förstås inte riktigt så i praktiken.

Mäklaren är skyldig att ge köparen en beskrivning av den ifrågavarande fastigheten avseende bostads- och tomtyta, driftskostnader, lånebild m.m.
Mäklaren skall informera köparen om dennes undersökningsplikt och vad undersökningsplikten innebär.
Mäklaren skall göra en boendekostnadskalkyl som visar hur mycket det kommer att kosta för köparen att bo i huset.
Mäklaren skall informera säljaren om att denne skall ge korrekta uppgifter om fastigheten till köparen.

En fastighetsmäklare som har i uppdrag att sälja en fastighet får inte själv köpa eller till närstående förmedla den ifrågavarande fastigheten.