Arvsrätt sambo

Arvsrätt sambo

Arvsrätt sambo – Efterlevande sambo har ingen legal arvsrätt efter den avlidne. Sambon kan endast begära bodelning av gemensam bostad och bohag som förvärvats för gemensamt bruk och därmed få rätt till hälften av detta.

Arvsrätt sambo

Sambor har ingen legal arvsrätt och måste således skriva ett inbördes testamente för att ärva varandra. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett testamente som är upprättat just för detta ändamål!

 

Lilla prisbasbeloppsregeln

Denna regel ger den efterlevande sambon rätt att vid bodelningen få ut tillgångar till, i mån de räcker, ett värde av två gånger det vid tiden aktuella prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring . Prisbasbeloppet för år 2014 är 44 400 kronor.