Ansvarsgenombrott

Ansvarsgenombrott – I undantagsfall kan aktieägare/medlemmar bli personligt ansvariga för associationens förpliktelser även om de inte gjort sig skyldiga till någon överträdelse av aktiebolagslagen, tillämplig lag om årsredovisning eller bolagsordningen. Detta kallas för ansvarsgenombrott.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *